Psychotherapie voor kinderen en jongeren

Aanmelding

Par Koer is eenvoudig te bereiken via e-mail of telefoon. Neem gerust contact op als je ergens mee zit of na een doorverwijzing. 

Par Koer neemt altijd eerst de tijd voor een kennismaking. In een eerste gesprek bekijken we samen waar de uitdagingen liggen en gaan we op zoek naar de ‘klik’. De basis van elke goede therapie is immers vertrouwen. 

Kennismakingsgesprek
Belevingsonderzoek

Daarna volgen enkele individuele sessies om de klacht of de uitdaging in een breder perspectief te plaatsen en ten volle te begrijpen. Deze sessies worden volledig aangepast aan de noden, de persoonlijkheid en de leeftijd van een kind of jongere. 

Par Koer stelt dan een uniek behandelplan voor en neemt voldoende tijd om dit uitgebreid te bespreken. 

Uniek behandelplan
Therapie

Nu start de eigenlijke therapie. De begeleiding kan bestaan uit individuele sessies, ouderbegeleiding of gezinsbegeleiding. Een traject is steeds zo kort mogelijk en heeft als uitgangspunt dat Par Koer een warme ‘compagnon de route’ wil zijn die actief meewerkt aan oplossingen. Er is altijd ruimte voor bijsturing, want het kind of de jongeren blijft altijd regisseur van zijn of haar traject.  

Tarieven

  • Intakegesprek (eerste gesprek, 60 minuten): 60 euro (inclusief opstart Elektronisch Patiënten Dossier – EPD)
  • Individueel gesprek (60 minuten): 50 euro
  • Ouder- of gezinsgesprek (60 minuten): 50 euro
  • Klasobservatie (60 minuten): 65 euro
  • Schooloverleg of overleg met andere betrokken hulpverlening: 65 euro

Terugbetaling

Psychotherapie bij kinderen en jongeren wordt gedeeltelijk terugbetaald via het ziekenfonds. De precieze voorwaarden en documenten verschillen per mutualiteit. Neem dus zeker even contact met hen op voor alle details. 

Afspraken

Consultaties vinden plaats in de praktijk in de Forelstraat. Steeds na afspraak. 

Gelieve uiterlijk 24 uur op voorhand te verwittigen wanneer je een gemaakte afspraak niet kan nakomen. Alle begrip voor overmacht (zoals ziekte of ongeval), maar in andere gevallen zal een gemiste sessie aangerekend worden.