Psychotherapie voor kinderen en jongeren

Aanmelding

Par Koer is eenvoudig te bereiken via e-mail of telefoon. Neem gerust contact op als je ergens mee zit of na een doorverwijzing. 

Kennismakingsgesprek

Par Koer neemt altijd eerst de tijd voor een kennismaking. In een eerste gesprek bekijken we samen waar de uitdagingen liggen en gaan we op zoek naar de ‘klik’. De basis van elke goede therapie is immers vertrouwen. 

Belevingsonderzoek

Daarna volgen enkele individuele sessies om de klacht of de uitdaging in een breder perspectief te plaatsen en ten volle te begrijpen. Deze sessies worden volledig aangepast aan de noden, de persoonlijkheid en de leeftijd van een kind of jongere. 

Uniek behandelplan

Par Koer stelt dan een uniek behandelplan voor en neemt voldoende tijd om dit uitgebreid te bespreken. 

Therapie

Nu start de eigenlijke therapie. De begeleiding kan bestaan uit individuele sessies, ouderbegeleiding of gezinsbegeleiding. Een traject is steeds zo kort mogelijk en heeft als uitgangspunt dat Par Koer een warme ‘compagnon de route’ wil zijn die actief meewerkt aan oplossingen. Er is altijd ruimte voor bijsturing, want het kind of de jongere blijft altijd regisseur van zijn of haar traject.  

Tarieven

In de praktijk zijn sessies binnen de conventie eerstelijnspsychologische zorg mogelijk. Er is een samenwerkingsovereenkomst met het regionale netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren tem 23 jaar (Radar). 
Dit zorgaanbod is gericht op lichte tot matige psychisch problemen en omvat zowel eerstelijnspsychologische ondersteuning als behandeling.
Het aanbod is rechtstreeks toegankelijk (er is geen verwijsbrief nodig).

Vanaf 1 februari 2024 is het aanbod eerstelijnspsychologische zorg voor personen onder de 24 jaar gratis. De sessies worden volledig door het Riziv vergoed, er is dus geen persoonlijk aandeel meer voor de patiënt. 

Hoeveel sessies worden vergoed?
Per periode van 12 maanden worden gemiddeld 10 tot maximum 20 sessies vergoed (afhankelijk van het type zorg).

Multidisciplinair overleg met andere betrokken zorgverleners is mogelijk.
Per periode van 12 maanden wordt er één overleg (1 uur) volledig vergoed. 

Het tarief voor een sessie buiten conventie bedraagt 75 Euro.
De mutualiteit betaalt hier een deel van terug. Hoeveel de terugbetaling precies bedraagt is afhankelijk van uw mutualiteit. 

Afspraken

Consultaties vinden plaats in de Forelstraat. Steeds na afspraak.
Digitale consultaties zijn in overleg mogelijk

We bekijken in samenspraak hoe frequent de sessies ingepland worden en hoe lang de therapie zal duren.

Een gemaakte afspraak dient minimaal 24u op voorhand geannuleerd te worden. Indien een afspraak te laat geannuleerd wordt, zal een administratieve kost van 25 euro aangerekend worden.