Psychotherapie voor kinderen en jongeren

Aanmelding

Par Koer is eenvoudig te bereiken via e-mail of telefoon. Neem gerust contact op als je ergens mee zit of na een doorverwijzing. 

Par Koer neemt altijd eerst de tijd voor een kennismaking. In een eerste gesprek bekijken we samen waar de uitdagingen liggen en gaan we op zoek naar de ‘klik’. De basis van elke goede therapie is immers vertrouwen. 

Kennismakingsgesprek
Belevingsonderzoek

Daarna volgen enkele individuele sessies om de klacht of de uitdaging in een breder perspectief te plaatsen en ten volle te begrijpen. Deze sessies worden volledig aangepast aan de noden, de persoonlijkheid en de leeftijd van een kind of jongere. 

Par Koer stelt dan een uniek behandelplan voor en neemt voldoende tijd om dit uitgebreid te bespreken. 

Uniek behandelplan
Therapie

Nu start de eigenlijke therapie. De begeleiding kan bestaan uit individuele sessies, ouderbegeleiding of gezinsbegeleiding. Een traject is steeds zo kort mogelijk en heeft als uitgangspunt dat Par Koer een warme ‘compagnon de route’ wil zijn die actief meewerkt aan oplossingen. Er is altijd ruimte voor bijsturing, want het kind of de jongere blijft altijd regisseur van zijn of haar traject.  

Tarieven

Als psycholoog ben ik geconventioneerd. Dit betekent dat ik verbonden ben aan één van de regionale netwerken voor geestelijke gezondheid die een overeenkomst sloten met het RIZIV. Het netwerk waaraan ik verbonden ben, RADAR, richt zich op kinderen en jongeren (t.e.m. 23 jaar).

Het zorgaanbod in de praktijk omvat zowel eerstelijnszorg, voor een algemeen psychisch welbevinden als meer gespecialiseerde zorg, bij ernstigere psychische problemen. Deze zorg wordt aangeboden in individuele sessies (= sessie met kind/jongere en/of ouders, voogd, familielid). In de praktijk worden geen groepssessies voorzien.

Voor een individuele sessie betaal je zelf 11 euro of 4 euro bij verhoogde tegemoetkoming. De overheid past de rest bij via de derdebetalersregeling. Je moet dit dus niet eerst voorschieten.
Een voorschrift via de arts is niet nodig. 

Het eerste gesprek is gratis. 

Hoeveel sessies worden vergoed?
Per periode van 12 maanden, worden maximum 10 tot 20 sessies vergoed afhankelijk van het type zorg (eerstelijnszorg of gespecialiseerde zorg)

Multidisciplinair overleg met andere betrokken zorgverleners is mogelijk.
Per periode van 12 maanden wordt er één overleg (volledig) vergoed. 

Afspraken

Consultaties vinden plaats in de Forelstraat. Steeds na afspraak.
Digitale consultaties zijn in overleg mogelijk

Na het eerste gesprek, kan er via een wachtwoord eenvoudig een vervolgafspraak ingepland worden via de website. 

Gelieve uiterlijk 24 uur op voorhand te verwittigen wanneer je een gemaakte afspraak niet kan nakomen. Alle begrip voor overmacht (zoals ziekte of ongeval), maar in andere gevallen zal een administratieve kost van 25 euro aangerekend worden.