Psychotherapie voor kinderen en jongeren

De vraag naar psychologische begeleiding is op dit moment veel groter dan het aantal beschikbare plaatsen in onze agenda. Om met alle vragen en lopende begeleidingen zorgzaam te kunnen omgaan, zijn wij genoodzaakt om een tijdelijke aanmeldstop in te lassen. Na onze zomervakantie kan er opnieuw aangemeld worden (vanaf half/eind augustus). Van zodra er terug kan aangemeld worden, wordt dit hier aangepast op de website. Hou er rekening mee dat plaatsen binnen de conventie beperkt zijn alsook het aantal beschikbare momenten buiten de school/kantooruren.