Psychotherapie voor kinderen en jongeren

Psychotherapie voor kinderen en jongeren

Samen onderweg.

De weg vinden

Er zijn van die momenten waarop je merkt dat je kind, een kleine kleuter of een pittige jongvolwassene, moeite heeft om zijn of haar eigen weg te vinden. Vaak is dat helemaal niet erg, het hoort er gewoon bij. Maar soms voel je dat er iets niet klopt. Dat een beetje hulp van buitenaf welkom zou zijn. Durf die hulp dan vragen. 

Op maat

Elk traject bij Par Koer is maatwerk. Psychotherapie is op een mooie manier werken aan jezelf. Het is met de hulp van een therapeut op zoek gaan naar je eigen kracht en groeirichting. Daarbij kijken we veel verder dan de specifieke klacht of het probleem. 

Open & respectvol

Par Koer staat garant voor kwaliteitsvolle therapie met respect voor de grenzen, de
gevoelens en de innerlijke leefwereld van kinderen en jongeren. Alles start met een
open, nieuwsgierige houding. We leren elkaar eerst kennen en dat vormt een mooie basis om daarna ook jezelf of je kind beter te begrijpen.  

Therapievormen

Bij Par Koer werken we met verschillende vormen van therapie die aansluiten bij de leefwereld van een kind of jongere. Uiteraard is er gesprekstherapie, maar we zijn ook fan van speltherapie. Al spelend laat een kind immers zien wat hem of haar bezighoudt en krijgt het de kans om nieuwe ervaringen op te doen en gevoelens te verwerken. 

Ouderrol

Meestal start de therapie vanuit de hulpvraag van een ouder. Uiteraard kan je als jongere ook rechtstreeks contact opnemen. Het uiteindelijke therapieplan kan heel uiteenlopend zijn: soms werken we alleen met het kind of de jongere, in andere gevallen staat de ouder centraal of het hele gezin. 

Geen eiland

Therapie bij Par Koer staat niet op zichzelf. In nauw overleg bekijken we samen of het nodig is om andere actoren te betrekken en het kind bijvoorbeeld te observeren in de schoolomgeving. Ook overleg met andere hulpverleners die reeds betrokken zijn bij een kind of jongere is uiteraard mogelijk. 

<< Par Koer:

af te leggen weg,
route,
via de koer. >>